ssni-878

ssni-878

猕猴桃《七卷经》云∶味甘,寒,无毒,食之无损益。 崔禹云∶味酸,冷,未熟者有毒,食之发狂。

 经言牡者应非其雄也。《食经》云∶鹿并煮,食之杀人。

令人腰背不痛之法,当壁伸腰,勿甚低仰,平腰背,所却行常令流欲,补虚、养体、治病,欲泻勿泻,还流流中,流中通热。患眼痛,取真朱并黄连纳压裹,久汗出取以注目中,多瘥。

唯有得节宣之和,可以不损。《苏敬香港脚论》云∶患香港脚人不宜食蔓菁。

貌似鲫而红鳍坚鳞。 《神农经》云∶令少志少智,伤心性,不可过多耳。

又曰∶大怒则火起于肝。 终身之忌,又云∶凡人心有所爱,不用深受;心有所憎,不用深憎;并皆损性伤神,亦不可深,亦不可深毁,常须运心于物,平等如觉,偏颇寻即改正之。

Leave a Reply